Udruga za promociju biciklizma „Hercegovina bicikl“ nastala je kao potreba da se na jedan sveobuhvatan način promovira biciklizam u Hercegovini, sa željom da okupi oko sebe sve relevantne biciklističke djelatnike i biciklističke klubove kako bi zajedničkim snagama pokušali brendirati Hercegovinu kako regiju poželjnu za biciklizam, a što bi u konačnici doprinijelo popularizaciji i omasovljivanju biciklizma, ali i stvaranju preduvjeta za razvoj cikloturizma koji je zadnjih godina u Europi, ali i svijetu, sve više u ekspanziji te postaje važna turistička grana.

Legenda karte:
Smještaj Accomodation marker icon
Restoran Restaurant marker icon
Putnička agencija Travel Agency marker icon
Vinarija Winery marker icon
Avantura Adventure and outdoor marker icon
Kultura Culture and Heritage marker icon
Gastro Gastro marker icon
Grad Town marker icon